Avsallar

Avsallar is een vakantieoord met fijne zandstranden. De vele grote hotelcomplexen hebben de ontwikkeling van de regio in de hand gewerkt en het gebied beschikt nu over vele winkels en restaurants. Er zijn nog steeds fijne groene gebieden en bossen met picnic-plaatsen waar je de natuur op zijn best kan bewonderen.

Avsallar heeft uitstekende transportfaciliteiten naar Alanya en Antalya, waar de luchthaven ligt, omdat de hoofdkustweg dwars door het centrum loopt.

De Alara Rivier stroomt door Avsallar en op de oevers van de rivier staat één van Turkijes bestbewaarde kervansarays: Alarahan, daterend uit de 13 de eeuw.

Alanya

Heeft de langste toeristische ervaring van alle steden van de zuidkust.In de geschiedenis wordt Alanya al in de 4e eeuw voor Christus genoemd.Kenmerkend voor de stad is de 250 meter hoge rots,die 2km ver in zee steekt.Ooit schonk keizer Antonius dit mooie plekje als huwelijkscadeau aan Cleopatra.Het district alanya heeft een typisch Middellandse-Zeeklimaat.Alanya is een van de warmste en veiligste plaatsen in Turkije,zowel in de zomer als de winter.De omringde bergen (die deel uitmaken van het Taurusgebergte)houden de wind tegen uit het oosten,noorden en westen.En dit voor 365 dagen per jaar.Door de gunstige klimatologische omstandigheden gedijen in Alanya bijna alle gewassen die op de wereld voorkomen.Er worden citroenen,bananen,sinaasappels en vele andere soorten groente en fruit verbouwd,zelfs koffie,ananas,papaya,guave en vele soorten dadels,die normaalgesproken alleen worden aangetroffen in Zuid-Amerika,India en Afrika.

Geschiedenis van Alanya Ooit werd het huidige Alanya  'Caracesium' genoemd.Deze antieke stad viel wel onder de regio Pamphylie,dan weer onder Cilicie.De gunstige geografische ligging en de prachtige haven maakten van de stad een ideaal toevluchtsoord voor piraten en rebellen.

Dit leidde ertoe dat het de enige stad was die hardnekkig stand hield tegen Antiochus III.Een halve eeuw later verzette plaatselijke koning,diodotos Trophon,zich op soortgelijke wijze tegen Antiochus VII.

In de eerste eeuw voor Christus werd de situatie voor het Romeinse Rijk door de activiteiten van de piraten in de Middelandse Zee in zowel diplamatiek als economisch opzicht kritiek,omdat de piraten zelfs overgingen tot het beroven van schepen met graan.Hoewel Publius Servilius,die in78 voor Christus naar Cilicie werd gestuurt,verschillende veldslagen leverde tegen de piraten,boekte ook hij geen successen.Pas toen Pompeus door de Romeinse senaat met deze taak werd opgezadeld,konden in 65 voor Christus alle piratennesten worden vernietigd.Het laatst piratenbolwerkwerd verslagen tijdens de zeeslag bij "Caracesium".De Romeinen,die het gebied overheersten,droegen van bestuur van Cilicie na de dood van Caesar over aan Anttonis.Deze schonk Caracesium als huwelikscadeau aan de Egyptische koningin Cleopatra.Het is bekend dat Cleopatra de ceders,die tegenwoordigzelfs bijna op het strand groeien,ten behoeve van de scheepsbouwaldaar naar Egypte transporteerde.Over de situatie in Caracesium in de vroeg-christelijke en Byzantijnse tijd is slechts weinig bekend.Mogelijke bekeerde de stad zich,evenals de steden in Pamphylie,tot het christendom.De kerken binnen de vestingen stammen ook uit deze tijd.Tevens werd in deze periode de naam van de stad veranderd in "kolonoros", hetgeen "mooie berg"betekent.Nadat de Seldsjoeken Antalya hadden ingenomen, kwamen ze tot de conclusie dat ze de heerschappij over de Middellandse Zee slechts zouden kunnen verkrijgen als ze Kolonoros hadden veroverd. Nadat Alaadin Keykubat I aan de macht kwam, kwam hij met Lord Kir Fart overeen de vesting in Alanya, waaraan hij grote strategische waarde toekende, uit te breiden. In dit verband noemde hij voor het eerst de naam "Alaiye". De ligging van de stad in de directe nabijheid van de Seldsjoekische hoofdstad Konya droeg bij aan de snelle uitbreiding van deze bloeiende havenstad onder Alaadin. Omdat de sultan de zomer doorbracht in Konya en de winter in Alaiye, kon hij zich bemoeien met de architectuur in de stad. Hij voorzag de stad van prachtige bouwwerken, welke we tegenwoordig nog steeds kunnen bewonderen.

Tegenwoordig is Alanya een van de best bewaard gebleven steden uit de Seldsjoekische tijd.Na het uiteenvalllen van het Seldsjoekische rijk werd Alaiye halverwege de dertiende eeuw door Karamanogullari veroverd. De verovering door de Osmanen vond pas plaats ten tijde van Fatih sultan Mehmet. De naam Alanya heeft de stad te danken aan een toevallige gebeurtenis. In een telegram aan de grote leider Mustafa Kemal Atatürk werd het met talloze monumenten uit de Osmaanse tijd opgesierde Alaiye abusievelijk Alanya genoemd. De flexibele staatsman reageerde hierop laconiek: "Als dat er staat, dan moet deze sympathieke stad in het vervolg maar Alanya heten.